Temaside om BONUS

Prosjektet var et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Tromsø kommune, og var støttet av Sosial- og Helsedirektoratet. Prosjektet har hatt gode resultater og har vært vist på Nrk Nordnytt.

Bilde av Karin Thorell, som er kontaktperson for BONUS prosjektet– Fysisk aktivitet er ikke bare godt for den fysiske helsen, men også den psykiske.
Det gir livsglede.

Fysioterapeut Karin Thorell (bildet), som er kontaktperson for BONUS prosjektet her på Kurbadet, er ikke i tvil om fordelene ved å trene, selv om man er godt moden.

BONUS Pluss - Et aktiviserende prosjekt for deg som er over 80 år.

Dette er et nytt prosjekt som vi starter opp med 24. november 2009. Egenandelen er kr 500,- og ved 80% oppmøte vil vi refundere tilbake kr 400,- ved prosjektets slutt i juni 2010.

Formål for prosjektet

 • Øke eller vedlikeholde; bevegelse, styrke, balanse og kondisjon
 • Stimulere hjernen
 • Øke sosial deltakelse
 • Bedre kosthold

Innhold

Fysisk, sosial og mental aktivitet:

 • 2 ganger i uken, til sammen 3 timer pr uke
 • Dag 1: Sirkeltrening + bassenggruppe
 • Dag 2: Gruppegymnastikk + ”hjernestimulering”

Måling av effekt

Ved prosjektets start og avslutning testes hver deltaker på:

 • Balanse
 • Styrke
 • Bevegelighet
 • Kondisjon

Hvem kan delta?

 • Personer som er over 80 år
 • Personer mellom 70 og 80 år som er avhengig av ganghjelpemidler
 • Bor i egen bolig og er selvhjulpen ved av- og påkledning.
 • Kan reise til og fra trening på egen hånd
 • Er kognitivt i stand til å følge instruksjoner

Påmelding eller spørsmål

Påmelding kan gjøres til resepsjonen ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad på tlf 77 66 88 00.
Kontaktperson er prosjektleder og fysioterapeut Karin Thorell.