Temaside om Ergoterapi

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Aktivitetsbegrepet står sentralt i ergoterapi.

Alt mennesket gjør er aktivitet. Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, påvirker og påvirkes av våre egne omgivelser. Det er det ergoterapeutene ønsker å ivareta.

Ergoterapi når hverdagen blir vanskelig

Ergoterapeuten arbeider med mennesker i alle aldre og livsfaser som har vansker med å utføre aktiviteter eller delta i samfunnet, eller som risikerer å få slike vansker. Dette kan være mennesker med midlertidig eller varige skader eller sykdommer, sviktende sosialt nettverk eller manglede tilpasning av fysiske omgivelser.

Ergoterapi og rehabilitering ved RNNK

ARR (arbeidsretta rehabilitering)

De har en veiledende rolle og setter i verk tiltak for at mennesker skal oppleve seg verdsatte, delta i arbeid og samfunn, mestre hverdagen og være selvhjulpne i meningsfylt og lønnet virksomhet. Målet er at mennesket skal kunne ta vare på egen helse og forebygge ulykker, belastningsskader, stress, passitivitet, isolasjon og nye aktivitetstap.

Kartlegging og trening av håndfunksjon

Som et behanlingstilbud tilbyr vi CI-trening, tvungen bruk av affisert side (CIMT).

Ergoterapeutene på Kurbadet bidrar også med følgende i det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet:

  • Kartlegging og trening av kognitive ferdigheter som for eksempel oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og apraxi.
  • Kartlegging og tilrettelegging av omgivelser, dette kan være hjem og arbeidsplass.
  • Kartlegging av menneskets ønske for eget liv, aktivitetsvaner, kroppslige og mentale forutsetninger for handling.

Tilpasning og tilrettelegging av aktiviter

For at mennesker med helseproblemer skal kunne være aktive og delta sammen med andre, formidler og tilpasser ergoterapeutene tekninske hjelpemidler som rullestoler, ganghjelpemidler, ADL- hjelpemidler og kommunikajsonsutstyr. Ergoterapeuten søker også på ulike ortoser for å stabilisere ledd, redusere smerte og øke leddbevegelighet.

  • Trening i daglige aktiviteter der vi motiverer til selvhjulpenhet i aktiviteter som personlig stell, av-påkledning, toalettbesøk, spising, matlaging.
  • Ergoterapeuten gir økt sammenheng mellom helse, aktivitet og omgivelser gjennom å holde undervisning om tekniske hjelpmidler og hvordan tilpasse arbeidsplassen. Vi legger vekt på å stimulere til holdninger og handlinger som fremmer aktivitet og deltakelse for mennesker med helseproblemer.

Aktuelle brukere

Geir (28) var uheldig på motorsykkel og pådro seg hjerneskade. Bor sammen med kona og deres to barn. Han har nedsatt funksjon i hele venstre side og vansker med å uttrykke seg.

Ragnhild (72) har leddgikt. Hun bor i to etasjes enebolig sammen med mannen. Hun har smerter i leddene og trenger hjelp til å kneppe knapper, åpne emballasjer og andre finmotoriske aktiviteter. Hun ønsker veiledning i håndtreningsøvelser og informasjon om leddvern.

Turid (54) har diagnosen huntington. Hun opplever problemer med å strukture hverdagen og trenger råd og tips til dette.

Kjell (60) har hjernehinnebetennelse. Han har nedsatt funksjon i venstre arm. Han opplever problemer i hverdagen som å gripe over gjenstander og nedsatt gripekraft. Han ønsker håndtrening og tilrettelegging hjemme.

Mari (38) er operert i høyre hånd for carpal tunnel syndrom etter trykk på nervene. Hun opplever nå nedsatt funksjon i langefinger,ringefinger og lillefinger.