Presentasjoner og abstrakts

Under konstruksjon

Kronologisk oversikt over presentasjoner og abstrakts som er presentert på ulike konferanser

2013

 • Piira, A., van Walsem, M., Mikalsen, G., Haavik Nilsen, K. Knutsen, S.F., og Frich, J. “Tverrfaglig intensiv rehabilitering for personer med Huntingtons sykdom”. Nevrodagene, mars 2013, Oslo.
  Les sammendrag(pdf)
 • Piira, A., van Walsem, M., Mikalsen, G., Øie, L. Frich, J.C  and Knutsen, S.F. “A multidisciplinary intensive rehabilitation program for patients with huntington's disease – results after 2-years follow-up” . World congress on Huntington`s disease, Rio De Janeiro, sept. 2013 .Les sammendrag (pdf)
 • van Walsem. M., Piira, A., Mikalsen, G., Nilsen,K.H., Knutsen, S.F. and Frich, J.C. “A multidisciplinary intensive rehabilitation program for patients with huntington's disease – effects on cognitive function”.  World congress on Huntington`s disease, Rio De Janeiro, sept. 2013.
  Les sammendrag(pdf)
 • Piira A., Lannem A., Glott T., Hjeltnes, N., Sørensen, M., Knutsen R, Gjesdal K., Knutsen, S. F. “ATLET STUDIEN – Avlastet Trening hos Lamme Etter Traume. Presentasjon av protokollen til en pågående randomisert klinisk intervensjonsstudie”. Nordisk konferanse om fysisk aktivitet og funksjonshemning. August 2013, Beitostølen.
  Les sammendrag(pdf)
 • Jørgensen, L. et al. Lese-/skrivevansker i Arbeidsrettet rehabilitering - Erfaringer fra en systematisk kartlegging av forekomst og deretter oppfølging av deltagere med slike utfordringer. Åpen arena Pre konferanseJanuar 2013. Drammen.
  Les sammendrag(pdf)

2012

 • Juujärvi , M., Piira, A. og Knutsen, S.F (2012)  Constraint Induced Språkterapi  (CIST).  Helse Nord Forskningskonferanse, oktober 2012.
  Les sammendrag (pdf)
 • Piira, A., van Walsem, M., Mikalsen, G., Haavik Nilsen, K., Knutsen, S. F. og Frich, J. (2012) “A multidisciplinary intensive rehabilitation program for persons with Huntington’s disease: results after one year”. European Huntington`s Disease Network.  September 2012, Stockholm.
  world_congress_on_huntingtons_diseas (pdf)

2011

 • Piira, A., Øie, L., Nilsen, T., Knutsen, S.F., van Walsem, M., and Frich, J.C. “A multidisciplinary intensive rehabilitation program for persons with Huntington's disease – preliminary results after 1 year”. World congress on Huntington`s disease. Sept 2011. Melbourne.
  Les sammendrag
  (pdf)

2010

 • Piira, A., Øie, L. Knutsen, S., Hertzberg, A., Lindman, A.K. Haavik- Nilsen, K. vav Walsem. M. og Frich, J. “A Multidisciplinary Intensive Rehabilitation Program for Individuals with Huntington’s disease In Rehabilitation Centers in Vikersund and Tromsø, Norway”.  European Huntington`Disease Network. September 2010, Praha.
  Les sammendrag (pdf)

2009

 • Piira, A. og Knutsen, S. F. “Atlet studien – kan personer med inkomplett ryggmargsskade lære å gå? ”  Helse Nord forskningskonferanse , mars 2009.
  Les sammendrag
  (pdf)
 • A Piira , SF. Knutsen , N Hjeltnes , A Lannem , M Sørensen , K Gjesdal , R Knutsen. The ATLET study:  “Can subjects with incomplete spinal cord injury learn to walk?”  Results from the pilot study.Intenational Spinal Cord Society 48 th annual Meeting, Firenze, oktober 2009.
  Les sammendrag (pdf)