Doktoravhandlinger og Masteroppgaver

Nedenfor er doktoravhandlinger og masteroppgaver som er gjennomført av ansatte ved RNNK.

Doktorgrader

2011

 • Eilertsen, G.Ø. (2011) “Clinical epidemiology of Systemic Lupus Erythematosus with emphasis on nephritis and autoantibody production” Helsefak, Universitet i Tromsø.
  Les sammendrag
  (Ekstern lenke)

1990

 • Knutsen, S.F. (1990) “The Tromsø Survey : the Family Intervention Study : feasibility of using a family approach to intervention on coronary heart disease : the effect of lifestyle intervention on coronary risk factors”. Helsefak, Universitet i Tromsø.
  Les sammendrag
  (Ekstern lenke)

Mastergrader

2010

 • Jørgensen,A.H.( 2010) “Multiaktivitetsbasert funksjonstrening til eldre hjemmeboende personer. Resultater fra BONUS prosjektet” Masteroppgave I folkehelsevitenskap, institutt for samfunnsmedisin, det medisinske fakultet, Universitet i Tromsø.
  Les oppgaven (pdf)