Postere

Her er en fortløpende oversikt over forskningspostere vi har produsert.

Trykk på lenken for postere i pdf-format.

Atlet-studien

2012 06 07: Kan personer med inkomplett ryggmargsskade lære å gå

2009 10 16: Resultater fra pilot studien 
2009 10 16: Results from the pilot study (English)

BONUS

2009-2010: Resultater fra Bonus prosjektet

CIMT

2012 10 15: CIMT Constraint Induced Movement Therapy

CIST

2012 10 15: CIST Constraint Induced Speech Therapy

Huntington

2009-2010: Preliminary results from the pilot project

Paralympisk

2012 10 15: Helsendekser av Paralympisk Volleyball Idrettsutøvere