Rapporter

Under konstruksjon

  • 2014

Piira, A., Hovden, J.T., Mikalsen, G. og Chadwick, S. (2014) Sømløse pasientforløp – utvikling av modell i samarbeid med Tromsø kommune. Evalueringsrapport til helsedirektoratet.

Les sammendrag (pdf)