Ergoterapeuter

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Aktivitetsbegrepet står sentralt i ergoterapi.

Alt mennesket gjør er aktivitet. Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, påvirker og påvirkes av våre egne omgivelser. Det er det ergoterapeutene ønsker å ivareta.

Ergoterapi når hverdagen blir vanskelig

Ergoterapeuten arbeider med mennesker i alle aldre og livsfaser som har vansker med å utføre aktiviteter eller delta i samfunnet, eller som risikerer å få slike vansker. Dette kan være mennesker med midlertidig eller varige skader eller sykdommer, sviktende sosialt nettverk eller manglede tilpasning av fysiske omgivelser.