Forskningsprosjektet ATLET studien

Er et randomisert klinisk forsøk for å teste effekten av intensiv gangtrening med vektavlastning hos pasienter med inkomplett ryggmargsskade.
Målet er å gjenvinne stå- og gangfunksjon.

Forskningen er finansiert av Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering, Helse Nord og Helsedirektoratet.

Bakgrunn

Hvert år får 100 nordmenn ryggmargsskade. En stor del skyldes ulykker og forekommer blant unge eller voksne i yrkesaktiv alder.

Studier fra utlandet viser at det er mulig å rehabilitere mange personer med ryggmargskade slik at de gjenvinner stå- og til dels gangfunksjon, ved intens vektavlastet trening på tredemølle.

Metode

De fleste av personer med ryggmargskade blir effektivt rehabilitert til et liv i rullestol. ATLET studien (Avlastet Trening for Lamme Etter Traume) tester den primære hypotesen at pasienter med motorisk inkomplett ryggmargsskade, ved hjelp av vektavlastet intens stå- og gangtrening på tredemølle, kan gjenvinne disse funksjoner helt eller delvis, bedre sin ADL funksjon og dermed sin livskvalitet og føre til besparelse med hensyn til bruk av norske helsekroner.

ATLET studien er singel blindet randomisert klinisk intervensjonsstudie.
To metoder for intensiv gangtrening vil bli testet: 1) manuell ledning av føtter og bekken under trening (4-5 terapeuter (Tromsø)) eller 2) poliklinisk robot-assistert gangtrening (Østerås).

Hver del-studie består av 30 personer fordelt på intervensjons- og kontrollgruppe. Intervensjonen i begge gruppene består av 60 treningsdager med intens vektavlastet gangtrening.

Kontrollgruppen får tradisjonell behandling/trening (usual care). Objektiv, blindet evaluering av pasientene før og etter intervensjon skjer ved Sunnaas sykehus.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Sunnaas sykehus, Universitetene i Oslo og Tromsø, Norges Idrettshøyskole og Østerås fysioterapi og treningssenter/ Next Move Clinic. Landsforeningen for trafikkskadde og Landforeningen for ryggmargsskadde støtter på studien.

Resultater

ATLET studien pågår og man har derfor ikke resultater fra denne men det fins resultater fra pilotprosjektet.
Det forventes at ATLET studien vil gi tallmateriale og danne grunnlag for fremtidige retningslinjer for rehabilitering av ryggmargsskadde. Studien begrenes å være ferdig i 2012.

Nytte av studien

Studien samler ulike rehabiliteringsmiljø i Norge. Studien vil gi betydelig erfaring med behandling av ryggmargskadde og vil også kunne dokumentere hvorvidt slik intensiv rehabilitering er kostnadseffektiv.