Henvisningsskjemaer

Fastleger, spesialister og sykehus som kan henvise pasienter til oss.

Ytelser gjennom avtale med Helse Nord

Helse Nord har opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan nå sendes elektronisk.

Mer informasjon finnes på Helse Nord sin nettside.

Våre henvisningskjemaer

For deltakelse i Huntington prosjektet