Temaside for muskelsyke

Nedenfor finner de hvilke rehabiliteringstilbud vi har til personer med muskelsykdommer, våre ytelser og annet innenfor temaet.

Rehabiliteringstilbudene for personer med muskelsykdommer er inndelt i:

Barn må ha med ledsager

Her er informasjon tiltenkt familemedlemmer til barn som er pasienter:

Målgruppe

Personer med ulike kroniske muskelsykdommer i skjelettmuskulatur eller i den nevromuskulære forbindelsen. Dette kan dreie seg om ICD-10 diagnoser G12 Spinal muskelatropi og beslektede syndromer, G60 Arvelig og idiopatisk nevropati, G71 Primære muskelsykdommer.

Mål for rehabiliteringen

Barn: Bedre eller vedlikeholde funksjon. Sosial stimulering.
Voksne: Vedlikeholde eller forsinke progresjon. Sosial stimulering.

Henvisning

Henvisningsskjema sendes inn av deres lege og nedenfor er også informasjon om henvisningsrutiner og ventetider:

Mer informasjon om muskelsyke

Ytelseavtalen med Helse Nord inndeler også pasientgruppen i to:

Ytterligere informasjon om muskelsyke finnes hos pasientorganisasjonen:

Frambu - senter for sjeldne sykdommer - har informasjon om diagnosen:

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad etterstreber å gi god informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud vi har til personer med muskelsykdommer, våre ytelser og annet innenfor temaet. Om du fortsatt har spørsmål eller noe er uklart, ta kontakt med oss.