Barn og Familie

Her vil dere finne informasjon som er tiltenkt familemedlemmer til pasienter og når barn er pasienter. Det informeres også om barn i skolepliktig alder som er pasient ved RNNK.

Opplæring til familer

RNNK kan tilby opplæring for familie eller støttesystemer når det gjelder forflytning, stell, oppfølging av treningsanbefalinger og ADL.

Når skolebarn er pasienter

For barn i skolepliktig alder gis det et pedagogisk tilbud i samarbeid med RNNK og SMI-skolen ved UNN, hvor undervisningen gis.

Barnet skal ha med seg bøker og andre pedagogiske hjelpemidler.

Ved reise mellom RNNK og UNN gis barn og følge busskort eller taxi. SMI-skolens vurdering i samråd med rådgiver legges til grunn for hvilke transportmiddel som skal benyttes.

Foreldrene samtykker i at SMI-skolen samarbeider med elevens hjemmeskole.
Det skrives pedagogiske sluttrapport etter lengre tids opphold. Rapporten sendes foreldrene og eventuelt hjemmeskolen etter avtale.

Foreldrene kontakter Rådgiver Ole-Reidar Myrland (77 66 88 21) for informasjon om ordningen.

Ytelser og tilbud for barn

RNNK har to ytelser spesifikt for barn (nedre aldersgrense vanligvis fra 4 år):

Og vi har følgende rehabiliteringstilbud: