Pasientklage og reklamasjon

I alle offentlige og private helseinstitusjoner hender det at pasienter ikke er fornøyde med de helsetjenestene de har mottatt. I slike tilfeller kan pasienter og pårørende sende klage til en av følgende instanser:

  • Direkte til organisasjonen som utfører helsetjenestene.
  • Til Helseforetaket som har avtale med institusjonen.
  • Til offisielt klageorgan (Pasientombudet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning)

Klage direkte til institusjonen

Klage til institusjonen sendes til Leder for Kvalitetsutvalget med kopi til leder ved den aktuelle avdelingen.

Dette vil resultere i en gjennomgang av rutiner og prosedyrer internt ved RNNK, og spesielt i forhold til den involverte pasient. Dette gjøres for å kvalitetssikre og forbedre våre rehabiliteringstjenester. På bakgrunn av gjennomgangen utformes et svarbrev til pasienten.

RNNK har et "Pasientklageskjema" som vi oppfordrer deg til å bruke ved utforming av en formell klage. Disse ligger tilgjengelig i tidsskriftholdere ved siden av infotavlen i resepsjonen. Der ligger det også konvolutt som kan brukes. Ferdig utfylt klage adresseres til "Leder for Kvalitetsutvalget" og kan leveres i resepsjonen.

Helsedirektoratet om pasientrettigheter

Informasjon om dine rettigheter finnes på Sosial- og helsedirektoratet sine nettsider. Her er det informasjon om emnet, blant annet om fritt sykehusvalg med mer.

Direktoratet har også utarbeidet en brosjyre om pasienters rettigheter.

Klagemulighetene til pasienter eller pårørende

Nedenfor følger en oversikt over de offisielle klageorganene du som pasient eller som pårørende kan benytte seg av.

Pasientombudet

Ombudet kan hjelpe deg dersom du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt på, eller dersom du mener senteret ikke har behandlet deg riktig. Pasientombudet er inndelt etter hvilket fylkene du er bosatt i. Både pasienter og pårørende kan kontakte ombudet.

Helsetilsynet

En utvidet oversikt over temaet pasientrettigheter finner man på Helsetilsynet sine sider. Her finner du lenker til informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient og bruker av helsetjenester i Norge.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade innen helsevesenet.