Pasientorganisasjoner

Pasienter kan søke informasjon om pasientorganisasjoner på denne nettsiden

Organisasjonene er en sammenslutning av personer eller pårørende med felles interesse som følge av en sykdom. De arbeider uten unntak for å bedre pasientene eller de rammedes situasjon på alle områder i samfunnet.

Flere av de norske pasientorganisasjonene er tilknyttet nordiske, europeiske eller andre internasjonale søsterorganisasjoner.

Økt kunnskap og påvirkning

Pasientorganisasjoner har en viktig rolle i samfunnet gjennom arbeidet for å øke pasienters og pårørendes kunnskaper om det aktuelle sykdomsområdet. Dette bidrar til god diagnostikk og rehabilitering, og til sikring av pasienters rettigheter.

Pasientorganisasjonene er et viktig talerør for pasienten overfor helseforvaltning og helsepolitikere så vel i enkeltsaker som i generelle helsepolitiske spørsmål knyttet til prioriteringer og organisering.

RNNK ønsker god gjensidig dialog og samarbeid med pasientorganisasjoner.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Med sine 70 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Pasientorganisasjoner innen vårt rehabiliteringsområde

Norsk pasientorganisasjoner – oversikt