Historien om RNNK

Kurbadet i Grønnegata 50 frem til 1979

Nord-Norges Kurbad i Tromsø sentrum

Nord-Norges Kurbad (NNK) ble opprettet i 1952 av Adventistsamfunnet som endel av deres verdensomspennende nettverk av helseinstitusjoner. NNK var lokalisert i Grønnegata 50 og hadde plass til 40 pasienter.

Rehabiliteringstilbudet var først og fremst fysikalsk behandling kombinert med undervisning om sunn livsstil inklusive skadene ved røyking. Således var institusjonen forut for sin tid. Kostholdet var i tillegg hovedsaklig fisk og vegetarisk. Pågangen av pasienter vokste raskt og ble etterhvert så stor at institusjonen måtte relokeres og i 1979 flyttet ”Kurbadet” til nye lokaler ved Charlottenlund, på toppen av Tromsøya, ca.2,5 km fra sentrum. Det skiftet også navn til Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK).

RNNK ved Charlottenlund og området i Tromsø

RNNK ved Charlottenlund

1. juli 1999 ble institusjonen solgt og omdannet til et privat, ideelt aksjeselskap, og man har bygd videre på det grunnlaget som var lagt. Institusjonen har nå over 100 senger fordelt på 70 rom og har avtale både med Helse Nord og NAV om spesialiserte rehabiliteringstjenester. Etter overtagelsen i 1999 har det vært satset tungt på fagutvikling og RNNK tilbyr idag rehabiliteringstjenester til mange brukergrupper.