Kvalitet

RNNK legger vekt på å tilby kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester og arbeider kontinuerlig for å bedre den faglige kvaliteten på tilbudene våre. Vi fokuserer derfor på internundervisning, aktiv deltagelse i forsknings- og utviklingsarbeid, kursing og videreutdanning.

RNNK gjør bruk av både subjektive og objektive evalueringsmål for å vurdere effekten av det enkelte rehabiliteringsopphold. Det benyttes både oppholdsevaluering fra brukeren selv og objektive målinger gjort av rehabiliteringsteamet. Disse vurderes fortløpende med tanke på eventuelle endringer i tilbudene.

Brukersentrert

RNNKs tilbud er brukersentrert. Brukeren skal, i samarbeid med teamet, utforme egne mål for rehabiliteringen. Undervisning, informasjon og kommunikasjon er en viktig del av rehabiliteringsprosessen omkring brukers tilstand. Dette ivaretas gjennom daglig individuell kontakt med medlemmer i rehabiliteringsteamet og gjennom samtalegrupper og undervisningstimer.

Kvalitetsutvalget

RNNK har eget kvalitetsutvalg som har ansvar for kontinuerlig forbedring av tilbudene basert på ny forskning, brukerevaluering og andre. Brukere som har innspill til vårt tilbud, kan ta kontakt med Kvalitetsutvalget.

CARF akkreditert

CARF akkreditering er en internasjonal anerkjent kvalitetsstandard som sikrer at rehabiliteringstjenester som tilbys er målbare, forsvarlige og av høyeste kvalitet. Akkrediteringen gjelder ut november 2014.