Administrasjonen

Øvrige service- og administrative funksjoner er samlet i administrasjonen. Under følger en presentasjon av disse.

Administrasjonen er sammensatt av følgende personer per idag. 
Nedenfor følger en oversikt over stillingene og deres funksjoner.

Avdelingen har følgende ansatte

Dirketør Synne Chadwick

Assisterende direktør Ingvild Nyheim

Personalsjef Hege V. Steffensen

Rådgiver Ole Reidar Myrland

FOU leder Anu Piira

Seniorkonsulent Raymond Knutsen
 

Kontorsjef Thomas Nissen

Regnskapsrådgiver Hans Woll

Inntakskoordinator Kristian Dahl

IT-ansvarlig Trygve Andreassen

IT-konsulent Knut Ole Petersen

Økonomikonsulent Merete Rapp

Databehandlier Geir Mikaelsen

Systemutvikler Kent Ove Josefsen

Administrasjonskonsulent Brynmor Evans

Kontakt administrasjonen

Kontorsjef

Thomas Nissen

 

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 66 88 14
Telefaks: 77 66 88 66

Adresse
Conrad Holmboes veg 95
9011 Tromsø