Døgnrehabilitering

Medisinsk serviceavdeling har ansvaret for den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasienter inneliggende ved RNNK.

 

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter.
Arbeidet består i pleie, omsorg, veiledning i ADL, undervisning og medisinsk oppfølging.

De ansatte ved avdelingen samarbeider vi tett med de andre faggruppene på huset, og deltar aktivt i pasientenes rehabilitering. I tillegg arbeides det ut mot kommune og sykehus, i forhold til innkomst og utskrivelse av pasienter.

Ved Medisinsk Service Avdeling er det også tilsatt en sekretær – som bistår pasienter som kommer direkte fra sykehus med bestilling av hjemreise og lån av korttidshjelpemidler.

Avdelingsleder er Marianne Hoaas, hvor nestleder er André Bakke.

Avdelingen har følgende ansatte

  • Avdelingssykepleier
  • Sykepleiere
  • Helsefagsarbeidere
  • Assistenter

Kontakt avdelingen

Avdelingsleder

Sykepleier

Marianne Hoaas

 

 

Kontaktinformasjon

Skranken: 77 66 88 26

Telefon: 77 66 88 02

Send e-post

 

 

Adresse
Conrad Holmboes veg 95
9011 Tromsø