Fysikalsk rehabilitering

Alle pasienter/brukere får daglig individuell oppfølging av sin faste fysioterapeut. Individuelt treningsprogram blir utformet, og våre instruktører er tilgjengelig for veiledning i treningssal mellom kl 07.00 og kl 17.00.

For Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR), se egen informasjon.

Vi anbefaler at du gjennomfører ditt individuelle treningsprogram mange ganger i løpet av dagen, men hviler mellom de ulike treningsøktene.

Fysioterapeuten anbefaler også hvilke treningsgrupper (bassenggrupper, nakke/rygg, stolgym, avspenning) du bør delta på i løpet av uka. Foredrag og samtalegrupper er obligatoriske.

Dersom det er behov for det, vil du ble henvist til en av våre ergoterapeuter, der du vil få en individuell vurdering og evt. videre oppfølging. Ergoterapeuten jobber bl.a. med opptrening av arm- og håndfunksjon hos slagpasienter, finmotorisk trening i forhold til revmatiske sykdommer og Parkinsons Sykdom og ryggmargsskader.

I tillegg har både ergo- og fysioterapeuter erfaring med kartlegging og vurdering av hjelpemiddelbehov og behov for tilrettelegging i forhold til ulike funksjonsnedsettelser som slag, nakkeskade, RA, Parkinsons Sykdom, fibromyalgi ortopedi (hofte- og kneopererte) etc.

Avdelingen har følgende ansatte

  • Sjefsfysioterapeut
  • Fysioterapeuter
  • Turnusfysioterapeuter
  • Instruktører
  • Ergoterapeut

Kontakt avdelingen

Avdelingsleder
Sjefsfysioterapeut
Lars Øie

 

 

Kontaktinformasjon
Skranken: 77 66 88 44
Send epost

 

Adresse
Conrad Holmboes veg 95
9011 Tromsø