Styret i RNNK AS

Styrets sammensetning

Styreleder Synnøve Knutsen

Styremedlemmer forøvrig, eieroppnevnt

Styremedlem Henning Bjurstrøm

Styremedlem Bente Christensen

Styremedlem Gudjon Knutsen

Styremedlemmer, ansattevalgt

Styremedlem Dagfinn Skjelvik

Styremedlem May Rita Wangsbro

Kontakt styret

Styreleder

Epidemiolog Dr. med.
Synnøve Knutsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 66 88 00

Send epost