Visjon, Mål og Strategi

RNNK' formål er å drive rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.
Vi yter helhetlige tjenester i samhandling med brukere, pårørende, Helse Nord, sykehus, kommunehelsetjeneste, NAV, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Visjon

Å være ledende innen rehabilitering

Mål

RNNK skal tilby rehabilitering av høyeste standard som er tilpasset den enkelte brukers behov og som ivaretar den fysiske, mentale, sosiale og eksistensielle dimensjon for å forebygge uførhet og restituere individet som en helhet til en mest mulig normal, yrkesaktiv og tilfreds livssituasjon.

Strategi

 • Å samarbeide med våre brukere om å gi den fremste, kunnskapsbaserte, balanserte og individuelt tilpassede rehabilitering, relevant undervisning, mestringskurs, samtalegrupper, forskning, riktig kosthold og oppmuntring til gode helsevaner.
 • Å tilby rehabilitering som ivaretar brukerens fysiske, mentale, sosiale og eksistensielle behov.
   
 • Å skape sunne og utfordrende arbeidsplasser i et godt, motiverende og utviklende miljø med høyt faglig nivå.
   
 • Å samarbeide med myndighetene for å oppnå best mulig ressursutnyttelse.
   
 • Å samarbeide med brukers familie og lokale støtteapparat for å tilrettelegge tilbakeføring til hjemmet.