Temasider

Kurbadets Kokebok

Mat og helse er i fokus på vårt kjøkken. Og våre oppskrifter er etterspurt av mange, og vi ønsket å møte denne etterspørselen ved å samle alle våre oppskrifter i en kokebok.

Den perfekte julegaven finner du her

Nedenfor er oversikt over våre temasider. Sidene tar for seg forskjellige emner relatert til rehabiliteringen hos oss.

Hvilke rehabiliteringstilbud vi har til personer med muskelsykdommer, våre ytelser og annet innenfor temaet.

BONUS-resultater
Prosjektet var et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Tromsø kommune, og var støttet av Sosial- og Helsedirektoratet. Prosjektet har hatt gode resultater og har vært vist på NRK Nordnytt.

Cerebral parese
Hvilke rehabiliteringstilbud vi har til CP-pasienter, og informasjon om ytelser vi har for denne pasientgruppen.

Ergoterapi
Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Aktivitetsbegrepet står sentralt i ergoterapi.

Rehabilitering etter kreftsykdom
Veien videre er et rehabiliteringstilbud for personer som har gjennomgått kreftsykdom. Tilbudet er på 3 uker for personer som opplever ett behov for rehabilitering.

Muskelsyke
Hvilke rehabiliteringstilbud vi har til personer med muskelsykdommer, våre ytelser og annet innenfor temaet.

Slagrammede
Hvilke rehabiliteringstilbud vi har til slagrammede, og informasjon om hvilken ytelser vi har for denne pasientgruppen. 

Trafikkskadde
Hvilke rehabiliteringstilbud RNNKK har for personer med trafikkskader kan man finne her.
RNNK er at av Norges største rehabiliteringssenter og har bred sammensetning av faggrupper, med fokus på aktiv rehabilitering, deltakelse og mestring.