News

16.12.2014

Til pasienter

 

Mandag 15.desember sto det en nyhetssak i Nordlys som het "Legionella påvist ved Rehabiliteringssenter". Der er sikkert mange av dere som har lest den, og vi ønsker å informere dere om hva som faktisk stemmer.

 

Om legionella

Det er beskrevet ca. 60 arter og underarter av Legionellabakterien og 70 undergrupper. Kun ca. 20 arter er sykdomsfram­kallende hos mennesker. Den viktigste av disse er Legionella pneumophila der noen subgrupper kan gi sykdom – legionellose.

 

12.12.2014

Kurbadets kokebok er nå kommet i salg.

Boken er satt sammen av oppskrifter vi har brukt i en årrekke på RNNK.

09.05.2014

Vi har desverre hatt et spam-filter på E-postserveren som har hatt feil innstilling. Det kan derfor ha forekomme at inngående E-poster har blitt markert som spam og ikke blitt levert oss.

Hva betyr dette

Vi må be om at E-poster som utenforstående ikke har fått svar på sendes til oss på nytt.

18.09.2013

Grunnet meget stor innsøkning måtte vi desverre innføre midlertidig inntaksstopp for pasienter med ME/CFS/kroniske utmattelsestilstander. Dette ble formidlet fra våre nettsider 10.10.2012.

Nå har vi og Helse Nord kommet til enighet om å tilby flere plasser fremover.

Første gruppe starter i oktober 2013, men er allerede fullbooket.
Neste gruppe med ledige plasser starter 20. november 2013.

Informasjon om rehabiliteringstilbudet:

10.02.2012

 

Gjennom vår ytelsesavtale med Helse Nord skal vi gi rehabiliteringstilbud til 15 pasienter per år for denne pasientgruppen og vi har i dag over 100 pasienter på venteliste.   

04.02.2012

 

Artikkelen om Anita Larsen var publisert i Nordlys lørdag 4. februar 2012.

01.12.2011

I Muskelnytt (4/2011), side 16-17, kan dere lese om tilbudet til muskelsyke her ved RNNK.

07.11.2011

 

Ved at RNNK tilbyr samme rehabilitering for de slagrammede styrkes Nord-Norge sitt totale rehabiliteringstilbud.

Hva er CIST språktrening?

Med CIST utnytter vi hjernens mulighet til å skape ny aktivitet og funksjon hvor man etter slag/skade har fått nedsatt aktivitet.
Hjernen trenes til å lære språket på nytt.

Metoden bygger på prinsippet om nervoplastisitet - nyere viten om hjernens reservekapasitet og evne til å gjenopprette og nyopprette nervebaner etter skade.

Og forskningsresultatene for metoden er svært lovende.

Varighet og

07.11.2011

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad deltok med tre ansatte på verdenskonferansen om Huntingtons sykdom.
Konferansen, som arrangeres annethvert år, ble gjennomført fra 11. september - 14.

10.10.2011

Systemet er koblet opp mot Norsk Helsenett og er en web-basert løsning.

Noen mindre forbedringer ble raskt oppdaget og disse vil fortløpende bli gjennomført av Curit slik at kravene våre blir oppfylt etter avtale.

Om Curit Log

Curit Log gir deg en total pakke med EPJ, dokumentasjon av pasientbehandling, søknadsbehandling, oversikt over økonomi og regnskap og alle administrative tjenester. Curit Log er meget brukervennlig og tilfredsstilleralle formelle krav om sikker pasientbehandling.

29.06.2011

Bassengtreningen avslutter for sommeren 14. juli og starter opp igjen mandag 22. august til vanlig tid. Velkommen igjen ...

06.06.2011

Antallet er det samme som i fjor og viser at bedriften, som også i år sponser deltakeravgiften, har en bevisst holdning til sine ansattes helse.

Maraton-generalen Karin  Thorell, som skal løpe 4,2 km, sier at 15 deltakere fra BONUS-treningen (68 år og oppover) vil delta på årets MSM.
- Dette er imponerende og inspirerende for alle som kunne tenke seg å delta på Midn

06.06.2011

Når regattaen i år går av stabelen i Tromsø sentrum lørdag den 18. juni vil vi igjen stille opp med mix-lag; en cox pluss tre kvinner og tre menn.

11.04.2011

 

På over to sider ser direktoratet på RNNK sitt unike rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen, som tildligere har hatt begrenset med tilbud før RNNK begynte med sin rehabilitering i januar 2010.

30.03.2011

 

Siden oppstarten av dagtilbudet den 6.10.2009 har 44 personer mottatt arbeidsrettet rehabilitering.

09.08.2010

Husk at fysisk aktivitet ikke bare er godt for den fysiske helsen, men også den psykiske. Det gir livsglede når vi går mot mørkere tider.
Vi fortsetter som vanlig med fem grupper og nedenfor har dere informasjon om når de forskjellige BONUS-gruppene har oppstart.

Oppstart

Mandag 30. august kl 10:00 gruppe A og kl 12:00 gruppe C.
Tirsdag 31. august kl 10:00 gruppe B og kl 12:00 gruppe D.
Fredag 3.

11.07.2010

Vi vil fra januar 2011 starte en ny runde med gruppebasert rehabilitering for personer med Huntingtons sykdom.

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet og ble startet i 2010. Erfaringene så langt er positive og prosjektet vil videreføres i 2011. Opplegget innebærer et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg basert på en grundig utredning. Oppholdene varer i 3 uker og vil gjentas 3 ganger i løpet av ett år. Formålet med prosjektet er å vedlikeholde funksjon og eventuelt forsinke sykdomsprogresjonen.

20.11.2009

Dette er et nytt prosjekt som vi starter opp med 24. november 2009. Egenandelen er kr 500,- og ved 80% oppmøte vil vi refundere tilbake kr 400,- ved prosjektets slutt i juni 2010.

Påmelding eller spørsmål

Påmelding kan gjøres til resepsjonen ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad på tlf 77 66 88 00.

05.02.2009

Veien videre er et 3-ukers tilbud for unge kreftpasienter under 50 år som har gjennomgått en eller flere former for kreftbehandling og nå opplever et behov for rehabilitering.

Vi ønsker å legge vekt på brukers ressurser og muligheter med det mål at de skal komme tilbake til en normal hverdag så snart som mulig.

Aktører

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad samarbeider med Kreftavdelingen ved UNN, ambulant rehabiliteringsteam og Kreftforeningen om utviklingen av Veien videre.

Innhold

I vårt rehabiliteringstilbud fokuserer vi på: