Forskning og Utvikling


RNNK legger vekt på å benytte kunnskapsbasert medisin så langt slik kunnskap finnes. Vi legger også vekt på å dokumentere behandlingseffekt gjennom bruk av validerte måleinstrumenter og objektive målemetoder. FoU-avdeling ledes av Anu M. Piira.

For å bidra til kunnskapsbasert utvikling samarbeider vi med pasientorganisasjoner, universiteter, kommuner og direktorater, spesialister og rehabiliteringsinstitusjoner i privat og offentlig sektor.

Forskningskompetanse ved RNNK

 • En av legene er dr.med. og en annen er i ferd med å gjøre seg ferdig med doktorgrad.
 • Tre av legene har vitenskapelige stillinger ved norske eller utenlandske universitet.
 • Tre leger, 2 fysioterapeuter og en sykepleier har graden Master of Public Health.
 • I tillegg har RNNK en doktorgradsstipendiat stilling besatt av en fysioterapeut.
 • Legene ved RNNK har til sammen publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter innen sine respektive fagfelt.
 • Flere av fysioterapeutene har presentert forskningsresultater ved vitenskapelige kongresser.

Forskningsprosjekter ved RNNK

Under hvert prosjekt finnes også vitenskapelige presentasjoner av forskningsprosjektene og andre lenker.

RNNK er godkjent opplæringssted

 • For gruppe-2 tjeneste (inntil 2 år) for leger under spesialisering innen fysikalsk medisin
 • For 1 års sykehustjeneste for leger under spesialisering innen Allmennmedisin.
 • For fysioterapistudenter fra Høyskolen i Tromsø
 • For 2 turnus fysioterapeuter
 • For ergoterapistudenter fra Høyskolen i Tromsø