Henvisningsrutiner og Ventetider

Helse Nord har opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner.

Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan nå sendes elektronisk.

Mer informasjon finnes på Helse Nord sin nettside.

Ventetider

Ventetid på behandlingsopphold varierer avhengig av behandlingsbehov, årstid og høytider.

Oversikt finnes på Helse Nord sin nettside. Den viser gjennomsnittlig forventet ventetid - i antall uker - til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord.

Lenke til ventetider finner du nedenfor her.

Velg "Ventetider private rehabiliteringsinstitusjoner" og lenken til PDF-dokumentet.

Henvisninger sendes til

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

RVE Nord

Adresse

 • Rehabiliteringsklinikken UNN HF
  Postboks 1
  9038 TROMSØ

Telefon

 • 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Henvisning

RNNKs inntakskontor

Telefon

 • 77 66 88 11
 • Telefontid: 08-11 alle hverdager

Henvisning og Inntak

Det er fastlege, spesialist eller sykehus som søker og henviser pasienter.

Alle søknader om rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal sendes til Regional vurderingsenhet (RVE). Det oppfordres til å henvise elektronisk.

Utfylling av henvisningsskjemaet

Under punkt 5.5 bør det fremkomme eventuelle behov som omfatter:

 • Adferdsmessige behov
 • Funksjonelle behov
 • Medisinske behov
 • Fysiske behov
 • Sosiale behov
 • ADL behov