Pasientreiser

Utsnitt av nettsiden til Pasientreiser.no

All informasjon om pasientreiser er samlet på nettsiden pasientreiser.no.
Alt om reiseplanleging, dekning av reiseutgifter, om nødvendige ledsager, regler og rettigheter ved reise med og uten rekvisisjon er tilgjengelig. Man kommer i kontakt med Pasientreiser på telefon 05515

Hva er en pasientreise? 

En pasientreise er en reise til og fra offentlig godkjent behandling. Det er ditt lokale helseforetak (pasientreisekontorene) som har ansvaret for pasientreiser og som dekker utgiftene (minus egenandel) knyttet til reisen.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport eller det mangler rutegående transporttilbud på strekningen, kan du ha rett på å få dekket dyrere transport

Hvordan ordner jeg pasientreisen?

Reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transport (minus egenandel) dekkes av ditt lokale helseforetak.

Du ordner reise selv og legger ut for kostnadene. For å få tilbakebetalt reiseutgifter må det fylles ut reiseregningskjema. Dette skjemaet og oppmøtebekreftelse får hos din behandler. Skjemaet fylles ut, oppmøtebekreftelsen og kvittering legges ved.

Må du reise med fly eller drosje?

Dersom det ikke finnes rutegående transport og ved behov for flyreise, kontaker du pasientreiser på telefon 05515.

Flyreiser skal bestilles snarest mulig og drosje senest innen kl 13:00 siste hverdag før avreise.
Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport må primærliege kontaktes slik at du kan få utstedt rekvisisjon til fly og/eller drosje.

Nødvendig ledsager under pasientreise

Du kan ha med ledsager til og fra behandling dersom ledsageren er nødvendig for selve reisen. For pasienter som får dekket utgifter til pasientreise, dekkes også utgifter til nødvendig ledsager.

Frikort og egenandeler

Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel fastsatt av Stortinget.
Egenandelen fra 1.1.2014 er kr 135,- kroner hver vei.
Egenandelen legges til grunn for frikort.