Temaside om Cerebral parese

Nedenfor finner de hvilke rehabiliteringstilbud vi har til personer med Cerebral parese, våre ytelser og annet innenfor temaet.

Rehabiliteringstilbudene for personer med Cerebral parese er inndelt i:

Barn må ha med ledsager som deler rom med barnet/ungdommen under oppholdet og som bidrar med daglig stell.

Her er informasjon tiltenkt familemedlemmer til barn som er pasienter:

Varighet og Gruppekalender

Tilbudet gis over to samlinger, hver på to uker.

Barn
Gruppe 1:  Ungdom ca 12-18 år 2. april - 15. april 2013.
Gruppe 2:  Barn ca 4-14 år 16.april - 29. april 2013.

Voksne
Gruppe 1:  12. juni - 5. juli 2012.
Gruppe 2:  Ikke fastlagt.

Målgruppe

Personer med diagnosen Cerebral Parese.
Voksen defineres som fylt 18 år.
Barn har nedre aldersgrense på 4 år og øvre aldersgrense inntil 18 år.

Mål for rehabiliteringen

Barn:
Voksne:

Mer informasjon

Ytelseavtalen med Helse Nord inndeler også pasientgruppen i to:

Ytterligere informasjon om CP finnes hos pasientorganisasjonen:

Informasjon om diagnosen på våre nettsider: