Reisedekning for ledsagere

Pasientreiser til og fra opphold reguleres av syketransportforskriften. I henvisningen fra legen må det begrunnes hvorfor behov for ledsager er til stede. Barn under 18 år har rett til en ledsager på reisen.

Mer informasjon om reisedekning finnes nedenfor:

Ledsagere for barn og unge

Pasienter under 18 år må ha med ledsager og dette bør være en foresatt. Trenger pasienten kontinuerlig oppfølging i aktivitet og på fritid må 2 ledsagere være med under oppholdet. Dette må det også informeres om i henvisningen fra legen. 

Foreldre/foresatte får opplæringspenger under oppholdet; se Folketrygdloven, §9-13.

Det må foreligge legeerklæring  om barnet trenger to ledsagere på reisen, hvis dette skal dekkes av Pasientreiser. Behov for to ledsagere under oppholdet, gir ikke i seg selv rett til reisedekning for ledsager nummer to. 

Besøk av pårørende

Hvis pårørende ønsker å kommer på besøk, eller man vil ha med ledsager på hele eller deler av oppholdet, tar man kontakt med oss i god tid for å avklare hvilke ordninger som gjelder. Overnattingen må avtales på forhånd. Ledsager må da betale overnatting og kost etter institusjonens takster.