Ytelse 11: Ortopedi

Målgruppe

Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eksempel etter amputasjoner, multi-traumatiske brudd, protesekirurgi og generelle brudd. Ryggkirurgi. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. 

Formål med tiltaket

 • Øke kunnskap om og trygghet i forhold til tilstanden/situasjonen, restriksjon/belastningsgrad 
 • Smertelindring
 • Funksjonstrening (normalisere ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke) 
 • Hindre komplikasjoner 
 • Kartlegge og klargjøre hjemmesituasjonen, og sikre en god overføring til hjemmet.

Innhold i tiltaket

 • Individuelt inntak, med inntil1-2 ukers varighet
 • Mulighet for ambulant oppfølging under og etter utskrivelse ut fra behov. 
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og – tiltak.
 • I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Ivaretakelse av sårbehandling og evt. informasjon/opplæring om stumpstell og protesebruk ved amputasjoner.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram 
 • Fysioterapi – mobilisering, gangtrening, styrketrening, trening med tanke på forebygging av falltendens. Avspenningsteknikker ved behov.
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal og basseng.  Vekt på balanse og styrking av muskler for å beskytte ledd. 
 • Sykepleier - Trening i ADL-funksjoner, mobilisering
 • Ergoterapi v/behov for kartlegging av behov for hjelpemidler etc. 
 • Flerfaglig undervisning – anatomi, smertefysiologi, arbeidsevne, hjelpemidler, ernæring.
 • Mestring – smerte, livssituasjon (tilbake til ”vanlig liv”). 
 • Samtale – individuelt med veileder/psykolog, eller deltakelse på samtalegruppe
 • Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger fra fastlege sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34
 

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes til:

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS

Adresse:

RNNK
Conrad Holmboes vei 95
9011 Tromsø

Telefon: 

77 66 88 00 eller 77 66 88 11 (0800-1100)