Ytelse 13: Inflammatoriske Revmatiske sykdommer

Målgruppe

Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter. 

Formål med tiltaket

 • Utredning
 • Medisinsk- og fysikalsk behandling
 • Smertelindring og smertemestring, 
 • Funksjonsbedring og vedlikehold (ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke)

Innhold i tiltak

 • Gruppetilbud med 3 ukers varighet
 • Funksjonsvurdering utføres med påfølgende fastsettelse av behandlingsmål og tiltak.
 •  I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Fokus på arbeid, tilrettelegging og muligheter
 • Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på tilpasset bevegelses-, styrke- og kondisjonstrening på apparatur, trening i basseng, m.m.  
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs. 
 • Fysioterapi – Veiledet opptrening av kroppslige funksjoner. 
 • Avspenning og evt. bløtdels-/leddmobilisering.
 • Ergoterapi – ADL funksjon, tekniske hjelpemidler.
 • Flerfaglig undervisning – anatomi, smerte, grensesetting, søvn, medikamenter, ernæring, fysisk aktivitet osv.
 • Undervisning ved revmatolog – Inflammatoriske revmatiske sykdommer og immunsystemet/infeksjoner
 • Mestring – gruppesamtaler (smerter, arbeidsforhold, forebygging)
 • Kostholdsveiledning/oppfølging hos ernæringsfysiolog ved behov
 • Psykolog – individuelle samtaler ved behov.
 • Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider

Praktisk Informasjon

 • Opphold for selvhjulpne pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34