Ytelse 7: CFS / ME

Målgruppe

Pasienter med stor grad av utmattelse i kombinasjon med andre symptomer som for eksempel smerter eller konsentrasjonsvansker. Diagnosen skal være stilt etter anerkjente kriterier og tilbud i regi av helseforetak ikke er aktuelt eller tilstrekkelig for å ivareta pasientens behov.

Formål med tiltaket

 • Mestring av tilstanden
 • Hjelp til å gjenoppta dagligdagse aktiviteter som sosiale aktiviteter og evt. arbeid. 
 • Øke kunnskap og bidra til trygghet omkring tilstanden. 

Innhold i tiltaket

 • 3 ukers opphold med to ukers oppfølgingsopphold innenfor 6 måneder. 
 • Gruppeopphold eller individuelle opphold, med vekt på kunnskapsinnhenting, bevisstgjøring og utprøving av mestringsstrategier. 
 • Rehabilitering for pasienter med CFS/ME ledes av et tverrfaglig team som består av spesialist i FMR, sykepleier med veiledningskompetanse, psykolog, evt. nevropsykolog, fysioterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog. Ergoterapeut ved behov.
 • Mestrings- og samtalegrupper
 • Individuell tilpassing av tiltaket ut fra funksjonsnivå og tverrfaglig vurdering.
 • Rehabiliteringsplan for mestring av dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter. 
 • Aktivitetsprogram tilpasset pasientens funksjon
 • Oppmerksomhetstrening, avspenning, kroppsbevissthet.
 • Bevegelsesgrupper – i gymsal og basseng, evt. utendørs, for å bygge opp fysisk/mental utholdenhet, og redusere hurtig kognitiv og muskulær trettbarhet. 
 • Fysisk aktivitet - Utprøving av mestringsstrategier, gradert fysisk aktivitet, samt bevisstgjøring.
 • Fysioterapi – veiledet opptrening av kroppslige funksjoner, energimestring, avspenning med mer
 • Flerfaglig undervisning med ulike undervisningstema og former 
 • Gruppebaserte veiledningssamtaler 
 • Individuell veiledningssamtale med psykolog/veileder – ved behov
 • Fokus på hjemmehverdagen – avklaring og samhandling med kommunen rundt den enkelte pasient 
 • Kognitiv terapi 
 • Individuell kostholdsveiledning ved ernæringsfysiolog v/behov
 • Sosialt – kveldsprogram ved RNNK
 • Tilgang til tilpasset stille rom ettermiddagstid
 • Pårørendedag - for veiledning av pårørende

Praktisk Informasjon

 • Døgnopphold for selvhjulpne pasienter
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34