Ytelse 9: Hjertesykdommer

Målgruppe

Pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom, med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk i forhold til trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom, eller lignende. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Formål med tiltaket

 • Livsstilsendring (mosjon, kosthold, røyking)
 • Symptom- og funksjonsbedring
 • Mestring
 • Økt kunnskap om sykdommen
 • Risikoreduksjon gjennom rehabilitering med tanke på endring av mosjonsvaner,  kosthold og røykevaner.
 • Adressere eventuell angstproblematikk
 • Kartlegging i forhold til tilbakeføring til arbeidslivet.

Innhold i tiltaket

 • Gruppetilbud over 3 uker, med 1 ukers oppfølgingsopphold etter 5måneder.
 • Kunnskaps-basert. 
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og – tiltak. 
 • I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Mestringskurs – å leve med koronar hjertesykdom/hjertesvikt, smerte, tilbake til arbeid og vanlig hverdag. Ledes av sykepleier/veileder/lege
 • Samtalegrupper/individuell oppfølging med tanke på angstproblematikk knyttet til trening/mosjon etter gjennomgått hjertesykdom. Ledes av psykolog/veileder. Bruk av kognitiv tilnærming.
 • Undervisning – anatomi, fysiologi, patologi ved koronar hjertesykdom/svikt, risikofaktorer, forskning, funksjonsbedring, fysisk aktivitet ved lege/fysioterapeut
 • Belastnings-EKG (dersom det ikke foreligger en slik like i forkant av ankomst)  
 • Praktisk veiledning og tilberedning av hjertevennlig mat. 
 • Individuell gruppebasert kostveiledning – ved ernæringsfysiolog.  
 • Individuelt tilpasset treningsprogram - avlastet trening på apparatur og aktiviteter inne- og utendørs (fysioterapeut og treningsinstruktør).
 • Gruppebasert trening
 • Støtte til røykeavvenning - ved ernæringsfysiolog og psykolog

Praktisk Informasjon

 • Opphold i gruppe for selvhjulpne pasienter
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekking av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34