I jobb med helseplager - 4-dagers gruppetilbud

 
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) tilbyr et fire dagers gruppetilbud gjennom ordningen “Raskere tilbake” i samarbeid med Helse Nord. 
 

Målgruppe

Målgruppen er personer som er i fare for å bli, eller er, sykemeldt på grunn av muskel-/skjelettplager. 

Om tilbudet

«Vi unngår ikke smerter, men vi lærer oss hvordan vi kan fungere på tross av smerter. Vi lærer, vi forstår, vi endrer tanke- og handlingsmønster og vi får erfaring gjennom praktisk øvelse under veiledning.»
 
«I jobb med helseplager» er et gruppetilbud som skal gi deltakerne både fysiske og mentale teknikker for å kunne håndtere situasjoner i hverdagen i stedet for å unngå dem. Målsetningen er å fremme nærvær i arbeid og på arbeidsplassen. 

Innhold

Tilbudet består av to deler, en teoretisk og en praktisk: 
 
Den teoretiske delen består av dialogbasert undervisning eller samtalegrupper. Her blir det tatt opp aktuelle temaer med representanter fra ulike faggrupper, deriblant fysioterapeut, lege, psykolog, sosionom og veileder. 
 
Den praktiske delen lar deltakerne i praksis få prøve positive bevegelsesmønstre, tøying og muskelavspenning, kontorøvelser og så videre. Dette gjøres under veiledning fra enten fysioterapeut, ergoterapeut eller treningsinstruktør. 

Varighet

4 dager, mandag til torsdag.
7 timer daglig, 0800 til 1500, inkludert matpause. 
 
Egenandel på kr 128,- pr dag. 
Reise dekkes etter gjeldende regler av Pasientreiser. Deltakere som ikke kan reise til og fra RNNK daglig tilbys rom ved institusjonen.
 
Henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor kreves

Henvisningsrutiner

Henvisninger for ordningen ”Raskere tilbake” sendes direkte til institusjon:

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS

Adresse:

RNNK
Conrad Holmboes veg 95
9011 TROMSØ

Telefon:

77 66 88 11 (inntakskontor) eller 77 66 88 00 (sentralbord)