CARF akkreditering

CARF gull stempelCARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal anerkjent ideell organisasjon som akkrediterer/godkjenner virksomheter som tilbyr diverse helsetjenester, deriblant rehabilitering.

 

CARF ble etablert i 1966 og har over flere år utviklet kvalitetsstandarder sammen med brukerorganisasjoner både i USA og Europa.

Akkrediteringen ble gjennomført første gang i november 2011.

I 2014 igjen fikk vi igjen en treårig akkreditering.

De treårige akkrediteringene er de høyeste anerkjennelsene som gis av CARF.

Kvalitetsstandardene har et sterkt pasientfokus og hjelper institusjoner å måle og forbedre kvaliteten på egne rehabiliteringsprogram og tilbud. Det er derfor et anerkjent kvalitetsstempel internasjonalt.

For våre pasienter og samarbeidspartnere betyr dette at vi innfrir en internasjonal anerkjent kvalitetsstandard som sikrer at rehabiliteringstjenestene våre er målbare, forsvarlige og av høyeste kvalitet.

Vår akkreditering

Vi er akkreditert for å drive tverrfaglig spesialisert rehabilitering for voksne, samt for barn/ungdom. Akkrediteringen omfatter også smerterehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

  • Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs (Adults)
  • Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs (Children and Adolescents)
  • Interdisciplinary pain Rehabilitation Programs – Outpatient (Adults)
  • Occupational Rehabilitation Program
  • Stroke Specialty Program

CARF akkrediterte i Norge

Det er fem virksomheter som er CARF akkrediterte i Norge:

  • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (Tromsø)
  • Sunnaas sykehus HF (Nesodden)
  • Attføringssenteret i Rauland (AiR) (Vinje)
  • Valnesfjord Helsesportsenter (Fauske)
  • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter (Lillehammer)

Mer om akkrediteringen