Pasientbetaling

Hovedregelen er at alle pasienter betaler egenandel for rehabilitering som man mottas hos RNNK. Pasienter med vedtak om yrkesskade skal ikke betale egenadel når rehabiliteringen er relatert til den spesifikke yrkesskaden.

Takstene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet og er de samme om du bruker offentlig eller private institusjoner.

I noen særskilte tilfeller dekkes egenandelen av prosjektmidler. Dette oppgis ved de spesielle tilfellene.

Hvor mye må jeg betale for rehabiliteringen?

Egenandelene er som følgende:

  • Barn under 12 år betaler ikke egenandel for oppholdet.
  • For døgnpasienter over 12 år betaler man kr 138,- per døgn (per 1.1.2016).
     
  • Har man ett rehabiliteringsopphold på 2 uker vil egenandelen være på tilsammen kr 1.932,- og for 3 uker kr 2.898,-
  • Betaler du mer enn kroner 1.990,- i godkjent egenandeler for rehabilitering - i løpet kalenderåret - har du krav på frikort for egenandelstak 2 (per 1.1.2017).

Om man ikke møter opp eller avbryter oppholdet

  1. Om man ikke møter opp til avtalt opphold må man betale for tre dager/døgn.
  2. Om lege gir permisjon, skal man betale til om med dagen permisjonen gjelder fra.
  3. Hvis man avbryter oppholdet uten samtykke fra lege må hele oppholdet betales. 

Hva dekker egenandelen man betaler?

I prisen inngår medisinske rehabilitering og kost/losji for døgnpasienter.
Hvis du trenge andre medisiner, bandasjer, hjelpemidler (sko) må dette dekkes selv. Vi har avtale med Sykehusapoteket (UNN) om levering av medisinen som lege har bestilt for deg. Utleveres fra resepsjonen.

Informasjon hos Helfo

Nettsidene til Helfo inneholder mer infomasjon om emnet.