Pasienttaid

Hvem kan søke?

Våre behandlingskategorier er:

* Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander
* Revmatologiske pasienter
* Brudd og slitasjeskader i skjelett
* Opptrening etter ortopedisk operasjon til f.eks. hofter og knær.
* Hjertesykdommer
* Overvekt
* Eldre / sammensatte lidelser
* Lymfødem

Skogli har god kapasitet til å ta imot ikke-selvhjulpne, men det er viktig at søknaden gir et realistisk inntrykk av behovet for pleie eller annen hjelp. Noen ganger kan det være nødvendig å innhente supplerende opplysninger om funksjonsevne via spørreskjema eller hjemmesykepleien før søknaden vurderes.