Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

RNNK er et av Norges største rehabiliteringssenter, og vårt kjerneområde er Nord-Norge. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet rehabilitering for pasienter fra hele landet.

Vi har avtaler med helseforetak og offentlige etater slik at fastleger og spesialister kan henvise pasienter til oss.

Kjerneoppgaver

RNNK har en bred tverrfaglig sammensetning av sine behandlingsteam for viktige pasientgrupper, og har spesiell kompetanse innen intensiv motorisk trening etter bl.a. tverrsnittskader og hjerneslag. Institusjonen har tilgang på flere legespesialister på dagtid, og har døgnkontinuerlig vaktordning med egne leger, samt tilstedeværende sykepleier i aktiv, våken vakt om natten som en viktig trygghet for brukerne.

Ansatte og kompetanse

RNNK har ca. 100 ansatte fordelt på 70 årsverk og vi har fagfolk slik som leger og spesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, instruktører, ernæringsfysiolog, sosionomer, psykologer med flere.
> Oversikt over Avdelingene og Styret
> Organisasjonskart

Visjon, mål og verdier

RNNK har som formål å drive rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.
Vi skal yte våre tjenester på en måte som gjør at alle samarbeidspartnere, slik som brukere, pårørende, fastleger, myndigheter og andre leverandører, skal oppleve at deres forventninger, krav og behov blir oppfylt eller oversteget.
> Oversikt over våre Samarbeidspartnere
> Visjon, mål og verdier

Kvalitet

Vi har et sterkt fokus på kvalitet i våre tjenester. Det vil si at vi jobber kontinuerlig for at forventningene til våre samarbeidspartnere skal oppfylles eller overstiges. Vår kvalitetspolitikk baseres på våre visjoner, målsetninger og nøkkelverdier.
> Kvalitet
 

Forskning og Utvikling

For å bidra til kunnskapsbasert utvikling samarbeider vi med pasientorganisasjoner, universiteter, kommuner og direktorater, spesialister og rehabiliteringsinstitusjoner i privat og offentlig sektor.
FoU-avdeling ledes av epidemiolog, Dr.med. Synnøve Fønnebø Knutsen.
> Forskning og Utvikling

Historien om RNNK

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) ble i 1952 opprettet av Adventistsamfunnet i en tid da mulighetene for å få fysikalsk behandling i distriktene i Nord-Norge var begrenset. RNNK har helt fra starten av tatt i mot pasienter fra hele Nord-Norge.
> Historien om RNNK

 

+

Ledige Stillinger  |  Pressesenter