Temaside om trafikkskader

RNNK er et av Norges største rehabiliteringssenter og har bred sammensetning av faggrupper, med fokus på aktiv rehabilitering, deltakelse og mestring.

Vi har til sammen 18 rehabiliteringstilbud for ulike brukere.
Vi har rehabilitering for personer etter trafikkskader under følgende kategorier:

Amputasjoner

Målgruppe: Pasienter som overføres direkte fra sykehus etter amputasjon eller til rehabilitering og tilpasning av protese etter at såret er grodd.

Generelle brudd

Målgruppe: Brukere som har gjennomgått større operasjoner eller konservativ behandling etter brudd. Tas imot direkte fra sykehus.

Intensiv gangtrening

Målgruppe: Pasienter med nevrologiske sykdommer som hjerneslag med hemiplegi, inkomplett ryggmargsskader, cerebral parese (CP) og eventuelt multippel sklerose og med nedsatt eller manglende gangfunksjon.

Hjerneskade etter sykdom og traume

Målgruppe: Ervervet hjerneskade med motorisk, sensoriske og kognitive forstyrrelser. Intermitterende opphold fra og med 3-4 måneder etter skade.

Protesekirurgi

Målgruppe
Pasienter som gjennomgått elektiv protese operasjon av hofte eller kne. Utskrives direkte fra sykehus til oss.

Ryggkirurgi

Pasienter som har gjennomgått ryggkirurgi. Utskrives direkte fra sykehus til oss eller fra hjemmet noe senere i forløpet. For pasienter som er selvhjulpne eller selvhjulpne i forhold til ADL-funksjon, og som på bekgrunn av kognitiv og fysisk funksjon har rehabiliteringspotensiale.

Henvisninger sendes til

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

RVE Nord

Adresse

 • Rehabiliteringsklinikken UNN HF
  Postboks 1
  9038 TROMSØ

Telefon

 • 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Henvisning

RNNKs inntakskontor

Telefon

 • 77 66 88 11
 • Telefontid: 08-11 alle hverdager

Henvisning og Inntak

Det er fastlege, spesialist eller sykehus som søker og henviser pasienter.

Alle søknader om rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal sendes til Regional vurderingsenhet (RVE). Det oppfordres til å henvise elektronisk.

Utfylling av henvisningsskjemaet

Under punkt 5.5 bør det fremkomme eventuelle behov som omfatter:

 • Adferdsmessige behov
 • Funksjonelle behov
 • Medisinske behov
 • Fysiske behov
 • Sosiale behov
 • ADL behov